Select Page
Håndtering av store mengder data – Workshop

Håndtering av store mengder data – Workshop

Hvordan håndtere masse data – Workshop Onsdag den 3 april satt vi av store deler av dagen til dataanalyse og tolkning av intervjuene. Dette er en tidskrevende jobb som krever at flere kreative hoder tenker for å komme frem til gode ideer og tanker. I analysen...